DISCLAIMER.

De website www.legerdienst.be is een volledig onafhankelijk en particulier initiatief.

Deze website vertegenwoordigt in geen geval de eenheid 2JP, 2/4ChCh of zijn opvolgers, noch enige andere militaire of politieke instantie.

Alle foto's op deze site zijn eigendom van de webmaster, of zijn geplaatst met toestemming van de rechtmatige eigenaars. Kopieren is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster van www.legerdienst.be.

Legerdienst.be behoudt zich het recht om een gebruiker of gebruikersgroep de toegang tot de informatie op deze website te weigeren of te ontnemen zonder opgave van reden.

De op deze website verworven informatie mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan derden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich er ook toe om enkel online de website te bezoeken en nooit zichzelf of anderen ertoe aan te zetten deze website te downloaden en offline/lokaal te surfen.

Alle informatie die op de website staat behoort toe aan de respectievelijke eigenaars of posters in het Gastenboek, deze door anderen dan de webmaster gepostte informatie vertegenwoordigt in geen geval het standpunt van Legerdienst.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud van een bericht ligt en blijft uitsluitend bij de persoon die het bericht plaatste. Legerdienst.be, noch de webmaster, DUYM Dirk, kan verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten die door derden op de website (Gastenboek, etc.) werden geplaatst.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende informatie. De gegeven informatie is niet geldend zonder bevestiging van defensie. De webmaster of andere leden van het beheerteam kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende informatie.

Hoewel er uiterste zorg aan de informatie wordt besteed, kan er geen enkele garantie betreffende de correctheid van de informatie worden gegeven. Door de website Legerdienst.be op welke manier dan ook te betreden, bevestigt u dat u op basis van de informatie die ter beschikking gesteld wordt nooit stappen zal ondernemen van welke aard dan ook tegen Legerdienst.be noch tegen de webmaster, DUYM Dirk. NIETS van deze website mag worden gebruikt zonder UITDRUKKELIJKE toestemming van Duym Dirk, webmaster van www.legerdienst.be Sommige beelden, foto's of info zijn geplaatst op Legerdienst.be met uitdrukkelijke toestemming door de eigenaars om enkel op deze site te gebruiken. Deze tekst is voorbehouden op eventuele fouten.

De webmaster behoudt zich het recht om wanneer dan ook deze voorwaarden, zonder voorafgaand verwittigen, aan te passen. Het is aan u als bezoeker deze voorwaarden steeds voor het binnengaan van de website te controleren op eventuele veranderingen. U kan de voorwaarden bekijken op de pagina van Disclaimer. Indien nodig kan je de webmaster contacteren via info@legerdienst.be 

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be