OPVRAGEN DOCUMENTEN.

De site www.legerdienst.be is een volledig privé-initiatief en staat los van Defensie of elke andere officiële instantie. Onderstaande info is dus wat de webmaster aan nuttige zaken heeft nagevraagd. Dit kan ten alle tijde gewijzigd zijn. Niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen.

Wat betreft de aanvraag van een bewijs van legerdienst (stamboekuittreksel) moet men een aanvraag sturen naar volgend mailadres : notariaat@mil.be

Indien dit het pensioen betreft, hoeft men geen aanvraag toe doen, maar volgende procedure te volgen. - Men logt in op de site ‘www.mypension.be’ - Men selecteert de rubriek ‘Mijn loopbaan pensioen’ en vervolgens ‘Aangeven ontbrekende of onvolledige gegevens’ - Automatisch zal de pensioendienst een aanvraag sturen aan SIGeDis om u als werknemer op de lijst van te creëren attesten van de aangevende werkgever te vermelden. - SIGeDIS zal de overheidsdienst waar u het laatst hebt gewerkt, als aangevende werkgever, verwittigen dat uw gegevens kunnen worden ingevoerd.

Wat betreft opzoeken van gegevens van familieleden (grootouders…) dient men een aanvraag te sturen naar volgend mailadres : arch@mil.be.  

Hou in al deze gevallen rekening met het feit dat zo'n opzoeking een tijdje in beslag kan nemen, vermoedelijk bent u niet de enige die vragen heeft gesteld bij deze mensen. Bekijk het zo : "Geduld is een schone deugd"! Namen opvragen om gewoon te hebben, zonder enig verder doel is eigenlijk een onnodige belasting voor de betreffende dienst, die zo al een overvloed aan aanvragen te verwerken heeft. Bedenk dit ook eens alvorens een aanvraag te doen.

Weet ook dat een bewijs van militie meestal via uw gemeente kan worden verkregen.

Huwelijk voltrokken bij de eenheid door de S1/hoofd SecPers werden ingeschreven in het speciaal register van de eenheid. Dat gebeurde ook met de geboorte aangiftes. In beide gevallen werd ALTIJD een uittreksel overgemaakt aan de gemeente waar de militair was ingeschreven.  

Voor een doopattest : neem contact met aalmoezeniersdienst van Defensie. Zie : http://www.army-chaplaincy.be/benl/contact/

 

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be