OPVRAGEN DOCUMENTEN.

De site www.legerdienst.be is een volledig privé-initiatief en staat los van Defensie of elke andere officiële instantie. Onderstaande info is dus wat de webmaster aan nuttige zaken heeft nagevraagd. Dit kan ten alle tijde gewijzigd zijn. Niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen.

Een bewijs van legerdienst kan bekomen worden op de gemeente. Indien het daar niet kan, dan kan men een aanvraag sturen naar volgend mailadres : contact@mil.be Geef zeker je volledige naam en geboortedatum. Alle verdere info mag ook natuurlijk. (stamnummer, eenheid, jaartal, enz) Deze aanvraag kan ook via : https://www.mil(punt)be/nl/stamboekuittreksel/

Pensioenkas voor militairen bestaat niet meer. Is nu zelfde dienst als voor de ambtenarenpensioenen: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1 - 1060 Brussel. Mail : contactcenter.nl(punt)sfpd.fgov.be

 

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be