BSD-KAZERNES IN HUN OPERATIONELE EN IN HUN HUIDIGE TOESTAND.

Alle foto's zijn eigendom van webmaster of geplaatst met toestemming van de rechtmatige eigenaars. Kopieren is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster. Zie Disclaimer.

Op deze pagina wordt een overzicht gemaakt van de BSD-kazernes, en wat er van geworden is. Dit overzicht is verre van compleet, dus elke foto en/of info is natuurlijk steeds welkom.

De vermelding van de eenheden in hun respectievelijke garnizoenen is zeker niet compleet, elke aanvulling is welkom.

Kazernes waar ik geen foto's van heb zijn (nog) niet vermeld.

 

Voorts wens ik nog te melden dat ik geen lijsten heb van wie waar legerdienst deed.

 

Onderstaand beelden van het afscheid van BSD. Deze parade had plaats op 7 juni 2002 te Spich. 

 

 

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be